İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 7
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 152
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 4
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 1472m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 38
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3263222024