İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 2
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 69
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 4
Isınma Şekli kalorifer-- YÜZÖLÇÜM: 600M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17.25
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü 3263233101
Okul Müdür Telefon