İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 16
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 518
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 16
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 1600m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 32.38
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3263343674