İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 5
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 77
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 4
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm:
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 19.25
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü MEHMET DOĞRU
Okul Müdür Telefon 3263112231