İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 11
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 474
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 9
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 2485m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 52.67
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü AHMET ZÜMRE
Okul Müdür Telefon 3263281020