İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 14
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 325
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 3881m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü KÜRŞAT TAŞKIN
Okul Müdür Telefon 3267126023