İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 5
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 72
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli kaloriferli -- Yüzölçüm:
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü LEVENT ÜZER
Okul Müdür Telefon 3263295499