İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 17
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 407
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 12
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 6082m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 33.92
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü MUSTAFA ERDEN
Okul Müdür Telefon 3267126457