İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 21
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 721
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 26
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 12250m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 27.73
Öğretim Şekli NORMAL
Okul Müdürü MAHMUT BULUT
Okul Müdür Telefon 3267141200