İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 20
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 270
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm:
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü İbrahim Erken
Okul Müdür Telefon 3263233190