İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 11
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 226
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 19
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 5000m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 11.89
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Hasan ERŞAN
Okul Müdür Telefon 3267342020