İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 8
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 192
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 7
Isınma Şekli KLİMA --- Yüzölçüm: 2035m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 27.43
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü Seyfi KIYMACI
Okul Müdür Telefon 3267123924