İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 8
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 111
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 12
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 0m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 9.25
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü CELAL DAĞLI
Okul Müdür Telefon 3267243062