İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 13
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 242
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 9
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 840m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 26.89
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü MEHMET TÜRKMENOĞLU
Okul Müdür Telefon 3263281766