İdareci Sayısı 3
Öğretmen Sayısı 30
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 496
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 24
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 24185m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 20.67
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü SERVET ER
Okul Müdür Telefon 3267647686