İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 40
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 612
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 16
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 3550M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 38.25
Öğretim Şekli NORMAL
Okul Müdürü FERHAT YAHŞİ
Okul Müdür Telefon 3267125350