İdareci Sayısı 4
Öğretmen Sayısı 40
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 782
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 24
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 5813M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 32.58
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü MUSTAFA GASER
Okul Müdür Telefon 3267121781