İdareci Sayısı 4
Öğretmen Sayısı 42
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 656
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 6485m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Ayşe Nurdan DURAN
Okul Müdür Telefon 3267121784