İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 6
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 124
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 12
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 1558M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 10.33
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü İBRAHİM AVCI
Okul Müdür Telefon 3265295009