İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 22
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 501
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 21
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 3340m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 23.86
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü MAHMUT YAYLACI
Okul Müdür Telefon