İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 5
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 117
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 5
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 1207m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 23.4
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü ABDURRAHMAN DURAN
Okul Müdür Telefon 3263362122