İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 8
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 146
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 12
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 2054m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 12.17
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü BURCU KURU
Okul Müdür Telefon 3263232902