İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 4
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 70
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 8
Isınma Şekli Kaloriferli--- Yüzölçüm: 2020m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 8.75
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü LEVENT ÜZER
Okul Müdür Telefon 3262295499