İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 11
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 295
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 22
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 600m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 13.41
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü İBRAHİM ERKEN
Okul Müdür Telefon 3263233190