İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 26
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 563
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 8180m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3267131311