İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 13
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 306
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 10
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 9660
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 30.6
Öğretim Şekli NORMAL
Okul Müdürü ABDULLA TURUNÇ
Okul Müdür Telefon 3263113036