İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 4
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 76
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 10
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 1861M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 7.6
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü ZEKERİYA AKDAĞ
Okul Müdür Telefon 3263232304