İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 3
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 88
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 3
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 3826M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 29.33
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü AHMET HAMURCU
Okul Müdür Telefon 3263232662