Proje Hakkında Genel Bilgiler

Anasayfa / Hatay'ın Hayırseverleri Projesi >

Hayırseverlerimizle İlgili Proje 5 Ana Başlıktan İbarettir;


1. Mevcut Hayırseverlerimizin İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi

a. Hayırseverlerle ilgili envanter ve bilgi hususunda eksiklikler tespit edilince il genelinde bilgilerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışma başlatılmış ve 02.04.2012 tarihinde geliştirilen bir elektronik form ile ilgili kurum ya da okulların bilgi güncellenmesi için duyuru yayınlanmış ve belirli bir zamanda bilgilerin güncellenmesi sağlanmıştır.

b. Ortaya çıkan verilerin son hali ile yeniden bir tablo oluşturulmuş bu tablonun geçerliliği ve güncelliğinin teyidi için hayırseverlerimiz tek tek aranmıştır.

2. Mevcut Hayırseverlerimizin İl Genelinde Ziyareti ve Röportaj Çalışmaları

Özetle; Hatay ili genelinde toplam 219 hayır işi yapılmış olup bu işi toplam 167 hayırsever gerçekleştirmiştir. Hatay’ın Hayırseverleri projesi kapsamında 167 kişiden 139 kişiyle röportaj yapılmış ve bu kişilere kitapta yer verilmiştir.

3. Hatay’ın Hayırseverleri Kitabı
a. Bu kapsamda ilimiz genelinde yürütülecek çalışma için bir yönerge hazırlanmış, röportaj kartı, ön görüşme formları, ilgili komisyon üyelerine dağıtılmıştır.
b. Hayırseverlerle ilgili daha once hazırlanan öz geçmişlerden oluşan albüm çalışmasının bütün verileri toplanmıştır.(CD, fotoğraf, özgeçmiş metinleri vs.) Bunların tasnifi yapıldı. Ancak hiçbir veride hayırseverlerin kendi ifadelerine görüşlerine rastlanmadığı tespit olduğu için yeni bir kitap çalışmasına gidilmesine karar verilmiştir.
c. Baskı ve dizgi tasarım fiyatı ile ilgili ön araştırma yapılmıştır.
d. Hayırseverler ziyaret edildikçe her gün ses kayıtları metne dönüştürülmüş ve metinler tasnif edilmiş, edebi yönden incelenerek yayıma hazır hale getirilmiştir. Fotoğraflar tasnif edilerek bilgisayar ortamında klasörlenmiştir.
e. Son olarak;
 Mevcut hayırseverlerimizin il genelinde ziyareti sırasında yürütülen röportaj çalışmaları ve özel metin çalışmalarından elde edilen metinlerden,
 İletişim kurulan diğer hayırseverler ve kesin olarak iletişim kurulamayacak hayırseverlerin hayatını anlatan metinlerden,
 2012’de protokol imzalayan hayırseverlerimizle ilgili haber bültenleri ve hayat öykülerinden yararlanılarak
Basıma hazır (dizgi ve tasarım çalışması tamamlanmış) üç ciltlik Hatay’ın Hayırseverleri adlı bir kitap meydana getirilmiştir. Randevu taleplerimiz devam etmekte olup ulaşılan hayırseverlerle ilgili yeni yayınlar hazırlanacak ve belirli bir sure ile bülten/rehber olarak yayın çalışmaları sürdürülecektir.

Tablo: İlk Kitaptan Çıkarılan/İlk Kitapta Yer almayacak Olan Hayırsever Sayısı

Randevu Beklenenler

6

Kitapta Yer Almak İstemeyen

6

Basit Onarım

5

Hiçbir şekilde ulaşılamayan kişiler

5

Amacını Gerçekleştirdiği için Fesholan Dernekler/Kurumlar

4

İki Ayrı Hayırsever Ortaklığı

1

Kamuya  Doğrudan Bağlı Kuruluşlar/Tüzel Kişiler

5

Okul Yaptırmaktan Vaz Geçtiği İçin

2

TOPLAM

34


5. Potansiyel Hayırseverlerin Tespiti 
a. Bu konuda öncelikle ziyaret edilen hayırseverlerimizin fikirleri alınarak yeni bir hayırda bulunmak isteyip istemedikleri belirlenmektedir.
b. Vergi Dairesi Başkanlığı ile irtibate geçilip vergi rekortmenleri ile ilgili bilgiler alınmıştır.
c. Bilgi-İşlem Birimimizden yürütülen ortak bir çalışma ile vergi rekortmenlerinin ikamet adreslerine ulaşılmıştır.
d. Bu konuda Antakya Sanayi Ticaret Odası Başkanlığı ile Ticaret Borsası Başkanlığına ulaşılıp randevu talep edilmiştir.
e. Neticede 677 kişilik bir potaniyel hayırsever listesi oluşturulmuştur.

Bu kayıt 17/09/2014 13:24:28 tarihinde oluşturulmuş ve 1511 kere ziyaret edilmiş.

İlçelere Göre Hayırseverlerimiz

AntakyaArsuzİskenderunBelen
PayasDörtyolErzinHassa
KırıkhanYayladağıAltınözüDefne
KumluSamandağReyhanlı